Ivanka pri NitreIvánka pri Nitre leží na juhovýchodnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nive starého ramena rieky Nitra. Je to samostatná obec v okrese Nitra, nížinatá, prevláda tu poľnohospodárska činnosť. Najstarší písomný doklad o obci je z roku 1400. Obec bola majetkom drobných zemanov – v minulosti tam boli rozsiahle vinohrady. Osada Lúky-Gergeľova vznikla na konci 19. Storočia. Samotná obec vznikla zlúčením dedín Luk, Gergeľova a Ivanka. Bolo to v 18. storočí. Oddelená od mesta Nitra je od oku 1992.V obci sa nachádza dôležité nálezisko pravekých pamiatok, sídlisko zo staršej doby bronzovej. Raritou je nález cisárskej koruny panovníka Monomacha (1042 – 1055) a zlatej mince. Archeológovia objavili staroslovenské sídlisko z čias Pribinu a Svätopluka. Neskorobaroková Kostol sv. Martina Biskupa bol postavený v rokoch 1770 – 1772 na starších základoch. Je zaujímavý tým, že jeho veža je naklonená o 151 centimetrov. V obci sa nachádza novopostavená kaplnka v areáli patriacom misijným sestrám Služobníc Ducha svätého.

buy alprazolam online


View NVF 2012 - ivanka in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1