JelšovcePrvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1326 z listiny kráľa Karola Róberta, ktorou daroval nitrianskej kapitule viaceré obce. Roku 1343 je meno obce zapísané ako Egerzseg. Dedinu založilo ostrihomské arcibiskupstvo a osídlilo ju Polovcami. Obec istý čas patrila nitrianskej kapitule, neskôr časť trnavskému panstvu ostrihomského arcibiskupa. Ďalšie správy sú známe z rokov 1371 – 1373. Roku 1715 mala 44 domácností a vinice. Časté požiare v rokoch 1861 -1891 obyvateľov takmer ožobračili. V rokoc 1831-1866 sa v obci nachádzala cholera, ktorá si vyžiadala obrovské obete. V roku 1863 tu spolu s osadou Perk (dnešné Perkovce) žilo 1013 ľudí a v roku 1960 už 1377 obyvateľov. V roku 1900 obec premenovali na Nyitra – Egerszeg a po 28.októbri 1918 sa Jelšovce stali súčasťou I.ČSR. Na východných svahoch boli v 30-tych rokoch 20.storočia vysadené vinohrady. K miestnej tradícii patrilo, že každý slušný dedinský gazda mal nad obcou vinohrad. Vinohradníci sa špecializovali na odrody viniča Otelo, Delavare a Časla. Neskôr ich postupne vymenili za kultúrne odrody viniča typu Veltlín zelený, Rizling rýnsky a Burgunské modré. V 80-tych rokoch 20.storočia vinohrady na základe ministerského nariadenia zlikvidovali, nakoľko bolo vraj potrebné zvýšiť rozlohu ornej pôdy pre miestne poľnohospodárske družstvo.Pálenica Jelšovce: Pálenica vznikla na mieste s bohatou miestnou históriou. V areáli fungoval dlhé roky vychýrený vodný mlyn a známy brod, ktorým putoval tovar do slovenských miest. V medzivojnovom období bol starý mlyn a celý areál zmodernizovaný na jednu z prvých vodných elektrární. Z budovy elektrárne bola postupne zriadená pestovateľská pálenica. Získala si veľkú popularitu v širokom okolí. V roku 2007 sa vlastníkom stala spoločnosť Pálenica Jelšovce s.r.o. Snahou je nadviazať na bohatú históriu areálu. Do prevádzky bola uvedená nová špičková destilačná aparatúra, kvasiareň s riadenou atmosférou a koštovňa.


Pivnica č. 1