KolíňanyObec Kolíňany je jedna z najstarších a najrázovitejších dedín Podzoborskej oblasti. Leží 13 km severovýchodne od Nitry pri zlatomoraveckej ceste pod vrchom Žibrica. Podľa historikov v čase príchodu starých Maďarov tu žilo slovanské obyvateľstvo. Maďarský etnický charakter nadobudol tento región iba postupne, medzi 10. a 13. storočím.  Naša dedina patrí medzi najstaršie obce na tomto území. Na začiatku 12. storočia patrila do vlastníctva Nitrianskeho hradu, neskôr Zoborského kláštora. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Colin. O pôvode názvu obce je niekoľko teórií, z ktorých najpravdepodobnejšia tvrdí, že názov obce Kolíňany (maď. Kolon) je odvodené od priezviska sikulského rytiera Kolon András. Podľa údajov z obdobia 1332-1337 patrilo ku kolíňanskej farnosti 360 osôb, no po tureckej okupácii (1576) evidujú len 50 daňovníkov. V roku 1787 evidovali v obci 80 domov a 614 obyvateľov. V súčasnosti je obývaných 450 domácností, kde žije 1500 obyvateľov.


V našej obci sa nachádza aj obecné múzeum, ktoré reprezentuje pôvodnú ľudovú architektúru. Je dobrým príkladom toho, ako priblížiť zvyky, tradície, hmotnú a duchovnú kultúru našich predkov i tým najmladším generáciám.


View NVF 2012 - kolinany in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica č. 5
Pivnica č. 6
Okolie